ponedeljek, januar 17, 2011

Nevarna popotnica


Prva velika raziskava o prisotnosti kemikalij v telesih nosečnic je pokazala klavrno popotnico, ki jo otroci danes prinesejo na svet. Strokovnjaki Kalifornijske Univerze, ki so pri bodočih materah ugotavljali 163 različnih snovi, so s presenečenjem ugotovili, da je bila četrtina kemikalij prisotna pri vseh preiskovankah.

Raziskovalci so med drugim odkrili strupene snovi, na primer poliklorirane bifenile (PCB), organoklorinske pesticide, fenole, ftalate, policiklične aromatske hidrokarbonate (PAH) in perklorate. Na veliko presenečenje so v telesih nekaterih nosečnic odkrili sledove insekticida DDT, ki je po svetu prepovedan že več desetletij in snovi, ki preprečujejo gorenje in so v ZDA prav tako že več let prepovedane.

Zaskrbljujoče ni samo dejstvo, da so strupene snovi odkrili pri vseh nosečnicah, pač pa tudi, da so koncentracije posameznih strupov velikokrat presegle meje tveganja. Raziskovalci poudarjajo, da je izvor nekaterih kemikalij dobro znan. Pri 96 odstotkih nosečnic so na primer odkrili nevarne ftalate, ki jih vsebujejo nekatere vrste plastike. Pogoste so tudi kemikalije, ki jih uporabljajo pri izdelavi kuhinjske posode ali v kozmetiki, medtem ko izvor nekaterih snovi zaenkrat ostaja nepojasnjen.

Ni komentarjev: