ponedeljek, september 20, 2010

Prostor za reko

Leta 1993 je Ren, ena najdaljših evropskih rek, prestopil bregove. Katastrofalne poplave so z domov pregnale ljudi v Franciji, Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem. Samo v Kölnu so morali evakuirati 50.000 prebivalcev. Dve leti kasneje so se visoke vode vrnile. Tokrat so z domov pregnale 200.000 ljudi, materialno škodo so samo na Nizozemskem ocenili na milijardo dolarjev.

Ne glede na to, v kateri državi je potekala razprava o razlogih za katastrofo, mnenja so bila povsod enaka: za visoko vodo je bilo krivo neustrezno urejanje vodotoka. Ren je najbolj prometna reka na svetu in cilj urejanja njenega toka je bil že od nekdaj izboljšava njegove plovnosti. Strugo so skušali v preteklosti čimbolj zravnati in poglobiti. Z nasipi vzdolž reke so vodni tok ločili od obrežnih gozdov in poplavnih ravnic, pri poglabljanju so iz struge odstranili na milijone kubičnih metrov gramoza in s tem povečali hitrost vode, naravna obrežja so obdali z betonskimi zidovi ter zasuli mrtve rokave in močvirja.

Posledice vodnih ureditev so bile usodne. Ob višjih pomladnih temperaturah, ki so se začele pojavljati v devetdesetih letih, se je v zgornjem toku reke začel hitro taliti sneg in ko so se visoki vodi pridružile obilne padavine, je reka ušla izpod nadzora. Voda se zaradi kanalizirane struge ni mogla razliti po nekdanjih poplavnih ravnicah, njena hitrost je naraščala in ko je bil v ravnini prebit prvi nasip, je bila katastrofa neizbežna V preiskavi vzrokov za poplavo so na dan prihajale vedno nove podrobnosti, kot na primer, da so vodne ureditve od reke ločile kar 85 odstotkov poplavnih ravnic, ki so delovale kot naravni zadrževalnik in umirjale hitrost vode.

Po drugi poplavi, 1995 je mednarodna komisija za zaščito Rena (ICPR) pripravila akcijski načrt za obrambo pred poplavami. Vpletene države so ga začele uresničevati leta 1997, ob izdatni podpori evropskih skladov. V prvi fazi so javno objavili zemljevide tveganih območij in vzpostavili sistem alarmiranja. Na najožjih mestih so razširili strugo, predvsem pa so v rečni sistem pričeli vračati obsežna območja poplavnih ravnic. Ob visoki vodi jih nadzorovano poplavljajo ter s tem zaščitijo naseljena območja. Projekt, ki se imenuje Prostor za reko, obsega poleg sistematičnega rušenja betonskih obrežij in odstranjevanja nasipov tudi ponovno vzpostavitev močvirij, mrtvic ter mrtvih rokavov. Zaenkrat je uspešen saj se katastrofalne poplave iz devetdesetih še niso ponovile.

Ni komentarjev: