sreda, december 15, 2010

Zgodovina se ponavlja


Marx je k Heglovemu stavku, da se zgodovina ponavlja, dodal: "prvič kot tragedija, drugič kot farsa."

Evropski voditelji nas od začetka Grške tragedije prepričujejo, da stabilizacijski mehanizem skupno evropsko valuto uspešno varuje pred sesutjem. Pred tedni je celo veljalo, da bo balkanska članica edina, ki bo potrebovala neposredno likvidnostno pomoč. Potem se je zgodila Irska in spet so vsi v en glas zatrjevali, da gre za izjemo, zgolj za pomoč otoškemu bančnemu sistemu, javne finance keltskega tigra pa naj bi bile vzdržne.

Današnja napoved rating agencije Moody's kaže na novo razpoko v evrozoni. Agencija je objavila, da preučuje možnost znižanja ocene Španskih obveznic, ki trenutno še nosijo stabilno oznako Aa1. Do spremembe ocene naj bi prišlo zaradi naraščajočih potreb po svežem kapitalu zaradi nestabilnosti španskega bančnega sistema, ta naj bi v bližnji prihodnosti potreboval dokapitalizacijo, ter slabega zdravja regionalnih financ. Španske oblasti so seveda takoj zanikale, da bi bila solventnost ogrožena in da obstaja kakršnokoli podobnost z Irskim primerom.

Kaj se zgodi, ko se zgodovina ponovi tretjič?

Ni komentarjev: