petek, januar 29, 2016

Recikliranje se ne splača večNajsi je zavest o recikliranju še tako visoka, nizke cene nafte na svetovnem trgu industriji predelave odpadkov grozijo s potopom. Potem ko se je vrednost sodčka nafte z lanskih 50 dolarjev skoraj prepolovila, je za izdelovalce plastičnih izdelkov postala uporaba sekundarnih surovin predraga. Ker nafta predstavlja v končnem produktu približno petino stroškov, so zdaj zaradi nižjih cen naftne surovine ugodnejše od recikliranih. Dodatne težave na trgu povzroča tudi ohlajanje kitajskega gospodarstva, ki zaradi vse manjše industrijske proizvodnje potrebuje vedno manj surovin.

V Britaniji, kjer je v industriji predelave odpadne plastike zaposlenih 70.000 delavcev, že ocenjujejo, da jih lahko večina kmalu izgubi delo, reciklažne obrate pa bo, zaradi nekonkurenčnosti, verjetno treba zapreti.

Ni komentarjev: